ყველა გეგმარება House on Bagdadi 9-ში

1 ოთახიანი

House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 107.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.6 2

2 ოთახიანი

House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 80.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.6 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 82.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.3 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 86 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი86 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 95.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი95.6 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 117 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი117 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 120.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი120.3 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 120.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი120.5 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 125.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი125.2 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 131.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი131.6 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 132 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი132 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 136 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი136 2

3 ოთახიანი

House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 107.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.6 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 117.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი117.2 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 119.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი119.2 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 122.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122.3 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 132.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი132.9 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 135.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი135.3 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 135.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი135.9 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 139.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი139.9 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 141.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი141.3 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 149.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი149.7 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 172.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი172.1 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 180.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი180.8 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 216.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი216.5 2

4 ოთახიანი

House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 162.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი162.5 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 165.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი165.2 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 171.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი171.9 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 175.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი175.3 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 176.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი176.7 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 176.8 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი176.8 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 178.6 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი178.6 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 179.8 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი179.8 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 185.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი185.2 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 207.1 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი207.1 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 254 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი254 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 258.7 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი258.7 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 259.3 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი259.3 2

5 ოთახიანი

House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 184 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი184 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 190.2 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი190.2 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 208.7 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი208.7 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 244 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი244 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 253.3 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი253.3 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 268.1 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი268.1 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 350.6 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი350.6 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 413.4 5 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი413.4 2

6 ოთახიანი

House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 292 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი292 2
House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 352.6 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი352.6 2

7 ოთახიანი

House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 306.9 7 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი306.9 2

თაუნჰაუსი

House on Bagdadi 9, თბილისი-ში 501.9 თაუნჰაუსი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი501.9 2