ყველა გეგმარება House on Uchaneishvili-ში

3 ოთახიანი

House on Uchaneishvili, თბილისი-ში 138.25 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი138.25 2
House on Uchaneishvili, თბილისი-ში 140.49 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი140.49 2
House on Uchaneishvili, თბილისი-ში 144.94 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი144.94 2

4 ოთახიანი

House on Uchaneishvili, თბილისი-ში 176.43 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი176.43 2
House on Uchaneishvili, თბილისი-ში 181.13 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი181.13 2