ყველა გეგმარება Batumi Boulevard Residence-ში

ბინების შერჩევა ონლაინ
New
დეველოპერისგან შევიტყვეთ თუ რა ბინებია ხელმისაწვდომი, და განვათავსეთ ისინი შენობების სქემაზე საცხოვრებელი კომპლექსი Batumi Boulevard Residence.

ბინა-სტუდიო

Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 33.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი33.8 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 35.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი35.8 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 35.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი35.8 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 35.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი35.8 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 36.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.1 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 36.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.1 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 36.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.2 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 36.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.2 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 36.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.2 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 37.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.5 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 37.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.5 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 37.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.5 2

1 ოთახიანი

Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 43.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.1 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 43.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.1 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 57 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 57 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 57.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.1 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 57.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.1 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 57.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.1 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 57.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.3 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 57.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.3 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 57.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.6 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 57.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.8 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 57.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.8 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 57.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.8 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 60.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.2 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 60.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.2 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 60.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.2 2

2 ოთახიანი

Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 78.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.6 2
Batumi Boulevard Residence, ბათუმი-ში 78.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.6 2