ყველა გეგმარება Bi Residence-ში

ბინა-სტუდიო

Bi Residence, ბათუმი-ში 27.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი27.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 28.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.8 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 30.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.9 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 32.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.5 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.4 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.4 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.5 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.5 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 34.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.5 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 36.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.5 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 37.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.5 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 40.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.9 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 41.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.7 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 45.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.9 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 47.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.3 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 51.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.3 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 58.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.7 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 77 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 77.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.3 2

1 ოთახიანი

Bi Residence, ბათუმი-ში 50.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.2 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 60 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 67.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.1 2

2 ოთახიანი

Bi Residence, ბათუმი-ში 118.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი118.8 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 120.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი120.2 2

3 ოთახიანი

Bi Residence, ბათუმი-ში 104.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი104.1 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 122 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი122 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 127.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი127.1 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 130.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი130.4 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 141.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი141.4 2
Bi Residence, ბათუმი-ში 146.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი146.7 2