ყველა გეგმარება BlueSky Tower-ში

ბინა-სტუდიო

BlueSky Tower, ბათუმი-ში 26 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
54 159 GEL
( $ 17 550)
ფართობი26 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 28.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
118 172 GEL
( $ 38 293)
ფართობი28.9 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 29 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
118 580 GEL
( $ 38 425)
ფართობი29 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 29 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
118 580 GEL
( $ 38 425)
ფართობი29 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 29.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
60 825 GEL
( $ 19 710)
ფართობი29.2 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 29.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
62 075 GEL
( $ 20 115)
ფართობი29.8 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 30 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
62 491 GEL
( $ 20 250)
ფართობი30 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 31.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
128 804 GEL
( $ 41 738)
ფართობი31.5 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 32 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
66 658 GEL
( $ 21 600)
ფართობი32 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 32.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
131 257 GEL
( $ 42 533)
ფართობი32.1 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 32.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
131 665 GEL
( $ 42 665)
ფართობი32.2 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 32.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
67 074 GEL
( $ 21 735)
ფართობი32.2 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 32.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
131 665 GEL
( $ 42 665)
ფართობი32.2 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 32.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
131 665 GEL
( $ 42 665)
ფართობი32.2 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 32.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
131 665 GEL
( $ 42 665)
ფართობი32.2 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 32.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
132 893 GEL
( $ 43 063)
ფართობი32.5 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 33.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
70 617 GEL
( $ 22 883)
ფართობი33.9 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 842 GEL
( $ 45 315)
ფართობი34.2 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
139 842 GEL
( $ 45 315)
ფართობი34.2 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 34.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
71 867 GEL
( $ 23 288)
ფართობი34.5 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
72 700 GEL
( $ 23 558)
ფართობი34.9 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 37 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
77 073 GEL
( $ 24 975)
ფართობი37 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 37.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
152 109 GEL
( $ 49 290)
ფართობი37.2 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 37.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
77 489 GEL
( $ 25 110)
ფართობი37.2 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 37.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
152 109 GEL
( $ 49 290)
ფართობი37.2 2

1 ოთახიანი

BlueSky Tower, ბათუმი-ში 40.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
85 198 GEL
( $ 27 608)
ფართობი40.9 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 42.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
173 372 GEL
( $ 56 180)
ფართობი42.4 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 42.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
173 372 GEL
( $ 56 180)
ფართობი42.4 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 44.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
92 071 GEL
( $ 29 835)
ფართობი44.2 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
204 448 GEL
( $ 66 250)
ფართობი50 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 50.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
206 084 GEL
( $ 66 780)
ფართობი50.4 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 52.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
109 569 GEL
( $ 35 505)
ფართობი52.6 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 52.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
215 897 GEL
( $ 69 960)
ფართობი52.8 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 53.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
218 351 GEL
( $ 70 755)
ფართობი53.4 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 53.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 652 GEL
( $ 36 180)
ფართობი53.6 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 53.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
219 169 GEL
( $ 71 020)
ფართობი53.6 2
BlueSky Tower, ბათუმი-ში 66.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
272 736 GEL
( $ 88 378)
ფართობი66.7 2