ყველა ბინის გეგმარება Calligraphy Towers - ში

101–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ხელმისაწვდომი ბინები საცხოვრებელ კომპლექს Calligraphy Towers-ში
დაათვალიერეთ ამ საცხოვრებელ კომპლექსში ხელმისაწვდომი რეალური ბინები

ბინა-სტუდიო

Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 28.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.4 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 28.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.4 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 28.4 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.4 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 28.6 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.6 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 28.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.9 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 28.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.9 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 28.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.9 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 28.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.9 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 29 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 29 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 29 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 29 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 29.3 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.3 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 29.3 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.3 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 29.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.9 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 29.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.9 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 29.9 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.9 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 30.1 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.1 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 31.8 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.8 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 32.2 m2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.2 2

1 ოთახიანი

Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 43.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.2 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 44.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი44.8 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 46.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.6 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 48.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.2 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 49.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.8 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 50.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.1 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 50.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.9 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 54.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.2 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 54.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 55.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.2 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 55.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.3 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 55.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 55.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.9 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 56 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 56.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.2 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 56.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.2 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 56.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.9 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 57 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 57.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.2 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 57.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.4 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 57.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.8 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 57.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.8 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 58.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.1 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 67 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 67.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.2 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 68.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.2 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 68.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.4 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 69.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.4 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 69.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.6 2

2 ოთახიანი

Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 54.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.4 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 54.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.4 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 54.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 56.6 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.6 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 63.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.3 2
Calligraphy Towers, ბათუმი-ში 68.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.4 2