საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები ჭავჭავაძის გამზ. 29

1 ოთახიანი

ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 57.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
217 601 GEL
( $ 74 360)
ფართობი57.2 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 61.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
233 579 GEL
( $ 79 820)
ფართობი61.4 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 61.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
234 340 GEL
( $ 80 080)
ფართობი61.6 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 63.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
242 709 GEL
( $ 82 940)
ფართობი63.8 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 64.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
245 372 GEL
( $ 83 850)
ფართობი64.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 67.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
256 785 GEL
( $ 87 750)
ფართობი67.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 69 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
262 491 GEL
( $ 89 700)
ფართობი69 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 61.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
232 438 GEL
( $ 79 430)
ფართობი61.1 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 62.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
236 242 GEL
( $ 80 730)
ფართობი62.1 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 63.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
241 568 GEL
( $ 82 550)
ფართობი63.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 64.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
246 133 GEL
( $ 84 110)
ფართობი64.7 2

2 ოთახიანი

ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 82.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
313 468 GEL
( $ 107 120)
ფართობი82.4 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 91.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
349 608 GEL
( $ 119 470)
ფართობი91.9 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 102.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
388 792 GEL
( $ 132 860)
ფართობი102.2 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 105.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
402 867 GEL
( $ 137 670)
ფართობი105.9 2

3 ოთახიანი

ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 103.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
393 357 GEL
( $ 134 420)
ფართობი103.4 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 108.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
412 378 GEL
( $ 140 920)
ფართობი108.4 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 113.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
433 301 GEL
( $ 148 070)
ფართობი113.9 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 114.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
435 584 GEL
( $ 148 850)
ფართობი114.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 116.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
442 431 GEL
( $ 151 190)
ფართობი116.3 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 106.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
404 389 GEL
( $ 138 190)
ფართობი106.3 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 109.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
415 421 GEL
( $ 141 960)
ფართობი109.2 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 108.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
412 758 GEL
( $ 141 050)
ფართობი108.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 109.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
415 802 GEL
( $ 142 090)
ფართობი109.3 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 115.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
440 910 GEL
( $ 150 670)
ფართობი115.9 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 124.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
472 104 GEL
( $ 161 330)
ფართობი124.1 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 132.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
505 201 GEL
( $ 172 640)
ფართობი132.8 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 133.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
507 484 GEL
( $ 173 420)
ფართობი133.4 2

4 ოთახიანი

ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 124.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
473 626 GEL
( $ 161 850)
ფართობი124.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 193 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
734 216 GEL
( $ 250 900)
ფართობი193 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 127.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
486 560 GEL
( $ 166 270)
ფართობი127.9 2