საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები ჭავჭავაძის გამზ. 29

1 ოთახიანი

ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 61.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
258 968 GEL
( $ 79 430)
ფართობი61.1 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 61.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
260 240 GEL
( $ 79 820)
ფართობი61.4 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 62.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
263 207 GEL
( $ 80 730)
ფართობი62.1 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 63.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
269 141 GEL
( $ 82 550)
ფართობი63.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 64.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
274 227 GEL
( $ 84 110)
ფართობი64.7 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 57.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
242 438 GEL
( $ 74 360)
ფართობი57.2 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 61.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
261 088 GEL
( $ 80 080)
ფართობი61.6 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 63.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
270 412 GEL
( $ 82 940)
ფართობი63.8 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 64.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
273 379 GEL
( $ 83 850)
ფართობი64.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 67.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
286 094 GEL
( $ 87 750)
ფართობი67.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 69 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
292 452 GEL
( $ 89 700)
ფართობი69 2

2 ოთახიანი

ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 82.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
349 247 GEL
( $ 107 120)
ფართობი82.4 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 91.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
389 512 GEL
( $ 119 470)
ფართობი91.9 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 102.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
433 168 GEL
( $ 132 860)
ფართობი102.2 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 105.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
448 851 GEL
( $ 137 670)
ფართობი105.9 2

3 ოთახიანი

ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 106.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
450 546 GEL
( $ 138 190)
ფართობი106.3 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 103.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
438 254 GEL
( $ 134 420)
ფართობი103.4 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 108.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
459 447 GEL
( $ 140 920)
ფართობი108.4 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 108.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
459 870 GEL
( $ 141 050)
ფართობი108.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 113.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
482 758 GEL
( $ 148 070)
ფართობი113.9 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 114.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
485 301 GEL
( $ 148 850)
ფართობი114.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 116.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
492 930 GEL
( $ 151 190)
ფართობი116.3 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 109.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
462 837 GEL
( $ 141 960)
ფართობი109.2 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 109.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
463 261 GEL
( $ 142 090)
ფართობი109.3 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 115.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
491 235 GEL
( $ 150 670)
ფართობი115.9 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 124.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
525 990 GEL
( $ 161 330)
ფართობი124.1 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 132.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
562 865 GEL
( $ 172 640)
ფართობი132.8 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 133.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
565 408 GEL
( $ 173 420)
ფართობი133.4 2

4 ოთახიანი

ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 127.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
542 096 GEL
( $ 166 270)
ფართობი127.9 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 124.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
527 686 GEL
( $ 161 850)
ფართობი124.5 2
ჭავჭავაძის გამზ. 29, თბილისი-ში 193 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
818 019 GEL
( $ 250 900)
ფართობი193 2