ყველა გეგმარება House on Chelidze 3-ში

1 ოთახიანი

House on Chelidze 3, თბილისი-ში 40.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
79 609 GEL
$24 120
ფართობი40.2 2
House on Chelidze 3, თბილისი-ში 41.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
82 975 GEL
$25 140
ფართობი41.9 2
House on Chelidze 3, თბილისი-ში 42.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
84 164 GEL
$25 500
ფართობი42.5 2
House on Chelidze 3, თბილისი-ში 43.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
85 946 GEL
$26 040
ფართობი43.4 2
House on Chelidze 3, თბილისი-ში 48.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
95 451 GEL
$28 920
ფართობი48.2 2
House on Chelidze 3, თბილისი-ში 51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
100 996 GEL
$30 600
ფართობი51 2
House on Chelidze 3, თბილისი-ში 54.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 531 GEL
$32 580
ფართობი54.3 2
House on Chelidze 3, თბილისი-ში 55.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
109 116 GEL
$33 060
ფართობი55.1 2
House on Chelidze 3, თბილისი-ში 68.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
135 850 GEL
$41 160
ფართობი68.6 2

3 ოთახიანი

House on Chelidze 3, თბილისი-ში 119.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
236 847 GEL
$71 760
ფართობი119.6 2