ყველა გეგმარება Citron Residence-ში

41 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა
ბინების შერჩევა ონლაინ
New
დეველოპერისგან შევიტყვეთ თუ რა ბინებია ხელმისაწვდომი, და განვათავსეთ ისინი შენობების სქემაზე საცხოვრებელი კომპლექსი Citron Residence.

ბინა-სტუდიო

Citron Residence, ბათუმი-ში 27.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი27.7 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი27.8 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი27.8 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 30.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.2 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 30.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.2 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 30.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.7 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 32 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 32.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.1 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 32.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.3 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 32.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.6 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 32.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.7 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 33.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი33.4 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 33.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი33.7 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 33.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი33.9 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 33.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი33.9 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 33.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი33.9 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 34 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 34.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.1 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.9 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.9 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.9 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 34.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.9 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი35 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი35 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 36.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.1 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 36.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.7 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 36.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.8 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 36.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.8 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 36.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.9 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 37.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.7 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 37.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.8 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 39.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39.3 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 39.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39.6 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 40.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.2 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 43.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.5 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 46.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.1 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 46.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.7 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 48.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.5 2

1 ოთახიანი

Citron Residence, ბათუმი-ში 59.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.7 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 64.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.6 2

2 ოთახიანი

Citron Residence, ბათუმი-ში 74.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.7 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 75.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.7 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 83.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.1 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 91.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი91.9 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 99.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი99.4 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 106 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 107.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი107.9 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 108.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი108.3 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 110.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110.4 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 119.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი119.4 2
Citron Residence, ბათუმი-ში 124.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი124.3 2