ყველა ბინის გეგმარება Cityzen - ში

155–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

Cityzen, თბილისი-ში 50.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍279 422 ₾ დან
ფართობი50.8 2
Cityzen, თბილისი-ში 51 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍283 169 ₾ დან
ფართობი51 2
Cityzen, თბილისი-ში 53 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍262 750 ₾ დან
ფართობი53 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍251 468 ₾ დან
ფართობი60.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.3 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍248 757 ₾ დან
ფართობი60.3 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍250 737 ₾ დან
ფართობი60.4 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍252 304 ₾ დან
ფართობი60.4 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍249 582 ₾ დან
ფართობი60.5 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍253 557 ₾ დან
ფართობი60.6 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍268 862 ₾ დან
ფართობი60.6 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍270 435 ₾ დან
ფართობი60.6 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍250 407 ₾ დან
ფართობი60.7 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍251 982 ₾ დან
ფართობი60.7 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍253 557 ₾ დან
ფართობი60.7 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.7 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍253 557 ₾ დან
ფართობი60.7 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍253 975 ₾ დან
ფართობი60.8 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍269 750 ₾ დან
ფართობი60.8 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍271 327 ₾ დან
ფართობი60.8 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍272 905 ₾ დან
ფართობი60.8 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.8 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍280 792 ₾ დან
ფართობი60.8 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍251 232 ₾ დან
ფართობი60.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍273 354 ₾ დან
ფართობი60.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍276 514 ₾ დან
ფართობი60.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 60.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍278 094 ₾ დან
ფართობი60.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 62.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍258 245 ₾ დან
ფართობი62.6 2
Cityzen, თბილისი-ში 62.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍259 870 ₾ დან
ფართობი62.6 2
Cityzen, თბილისი-ში 62.6 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍261 494 ₾ დან
ფართობი62.6 2
Cityzen, თბილისი-ში 62.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍259 483 ₾ დან
ფართობი62.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 62.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍261 115 ₾ დან
ფართობი62.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 62.9 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍263 582 ₾ დან
ფართობი62.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 63 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍282 780 ₾ დან
ფართობი63 2
Cityzen, თბილისი-ში 63 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍286 049 ₾ დან
ფართობი63 2
Cityzen, თბილისი-ში 63 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍287 683 ₾ დან
ფართობი63 2
Cityzen, თბილისი-ში 63 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍294 221 ₾ დან
ფართობი63 2
Cityzen, თბილისი-ში 63.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍280 398 ₾ დან
ფართობი63.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 63.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍282 037 ₾ დან
ფართობი63.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 63.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍282 037 ₾ დან
ფართობი63.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 63.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍290 236 ₾ დან
ფართობი63.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 63.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍291 876 ₾ დან
ფართობი63.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 63.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍293 516 ₾ დან
ფართობი63.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 65.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍272 355 ₾ დან
ფართობი65.1 2
Cityzen, თბილისი-ში 65.2 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍270 663 ₾ დან
ფართობი65.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 65.5 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍273 608 ₾ დან
ფართობი65.5 2
Cityzen, თბილისი-ში 66.4 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍365 229 ₾ დან
ფართობი66.4 2
Cityzen, თბილისი-ში 78.1 m2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍372 847 ₾ დან
ფართობი78.1 2

2 ოთახიანი

Cityzen, თბილისი-ში 100 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍412 533 ₾ დან
ფართობი100 2
Cityzen, თბილისი-ში 100 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍456 640 ₾ დან
ფართობი100 2
Cityzen, თბილისი-ში 100.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍457 678 ₾ დან
ფართობი100.8 2
Cityzen, თბილისი-ში 100.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍465 986 ₾ დან
ფართობი100.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 101 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍450 725 ₾ დან
ფართობი101 2
Cityzen, თბილისი-ში 102.68 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍428 918 ₾ დან
ფართობი102.68 2
Cityzen, თბილისი-ში 109 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍551 471 ₾ დან
ფართობი109 2
Cityzen, თბილისი-ში 109 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍557 127 ₾ დან
ფართობი109 2
Cityzen, თბილისი-ში 109.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍551 160 ₾ დან
ფართობი109.5 2
Cityzen, თბილისი-ში 109.7 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍506 627 ₾ დან
ფართობი109.7 2
Cityzen, თბილისი-ში 111 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍515 511 ₾ დან
ფართობი111 2
Cityzen, თბილისი-ში 111 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍518 391 ₾ დან
ფართობი111 2
Cityzen, თბილისი-ში 111.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍577 240 ₾ დან
ფართობი111.8 2
Cityzen, თბილისი-ში 112 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍584 085 ₾ დან
ფართობი112 2
Cityzen, თბილისი-ში 112.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍687 016 ₾ დან
ფართობი112.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 114.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍554 076 ₾ დან
ფართობი114.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 114.4 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍593 633 ₾ დან
ფართობი114.4 2
Cityzen, თბილისი-ში 115 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍587 795 ₾ დან
ფართობი115 2
Cityzen, თბილისი-ში 115 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍701 177 ₾ დან
ფართობი115 2
Cityzen, თბილისი-ში 115.01 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍465 503 ₾ დან
ფართობი115.01 2
Cityzen, თბილისი-ში 115.44 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍488 208 ₾ დან
ფართობი115.44 2
Cityzen, თბილისი-ში 116.01 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍454 500 ₾ დან
ფართობი116.01 2
Cityzen, თბილისი-ში 116.24 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍551 910 ₾ დან
ფართობი116.24 2
Cityzen, თბილისი-ში 118.54 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍492 092 ₾ დან
ფართობი118.54 2
Cityzen, თბილისი-ში 118.86 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍508 840 ₾ დან
ფართობი118.86 2
Cityzen, თბილისი-ში 119.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍556 686 ₾ დან
ფართობი119.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 119.22 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍535 128 ₾ დან
ფართობი119.22 2
Cityzen, თბილისი-ში 123.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍523 798 ₾ დან
ფართობი123.1 2
Cityzen, თბილისი-ში 123.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍526 992 ₾ დან
ფართობი123.1 2
Cityzen, თბილისი-ში 124.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍560 251 ₾ დან
ფართობი124.1 2
Cityzen, თბილისი-ში 124.1 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍563 471 ₾ დან
ფართობი124.1 2
Cityzen, თბილისი-ში 124.2 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍554 258 ₾ დან
ფართობი124.2 2
Cityzen, თბილისი-ში 124.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍552 366 ₾ დან
ფართობი124.5 2
Cityzen, თბილისი-ში 124.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍571 748 ₾ დან
ფართობი124.5 2
Cityzen, თბილისი-ში 124.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍574 978 ₾ დან
ფართობი124.5 2
Cityzen, თბილისი-ში 125 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍531 882 ₾ დან
ფართობი125 2
Cityzen, თბილისი-ში 125 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍535 125 ₾ დან
ფართობი125 2
Cityzen, თბილისი-ში 125.3 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍552 665 ₾ დან
ფართობი125.3 2
Cityzen, თბილისი-ში 125.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍540 522 ₾ დან
ფართობი125.5 2
Cityzen, თბილისი-ში 125.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍543 778 ₾ დან
ფართობი125.5 2
Cityzen, თბილისი-ში 125.5 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍547 034 ₾ დან
ფართობი125.5 2
Cityzen, თბილისი-ში 129.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍559 045 ₾ დან
ფართობი129.8 2
Cityzen, თბილისი-ში 129.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍562 412 ₾ დან
ფართობი129.8 2
Cityzen, თბილისი-ში 129.8 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍565 780 ₾ დან
ფართობი129.8 2
Cityzen, თბილისი-ში 177.9 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍900 062 ₾ დან
ფართობი177.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 178 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍923 659 ₾ დან
ფართობი178 2
Cityzen, თბილისი-ში 205.44 m2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 071 377 ₾ დან
ფართობი205.44 2

3 ოთახიანი

Cityzen, თბილისი-ში 107.6 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍508 568 ₾ დან
ფართობი107.6 2
Cityzen, თბილისი-ში 134 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍545 841 ₾ დან
ფართობი134 2
Cityzen, თბილისი-ში 134 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍549 318 ₾ დან
ფართობი134 2
Cityzen, თბილისი-ში 135.5 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍548 435 ₾ დან
ფართობი135.5 2
Cityzen, თბილისი-ში 136.3 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍590 576 ₾ დან
ფართობი136.3 2
Cityzen, თბილისი-ში 148.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍753 340 ₾ დან
ფართობი148.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 148.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍761 067 ₾ დან
ფართობი148.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 160.04 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍768 178 ₾ დან
ფართობი160.04 2
Cityzen, თბილისი-ში 183.1 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍945 373 ₾ დან
ფართობი183.1 2
Cityzen, თბილისი-ში 190.9 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 089 659 ₾ დან
ფართობი190.9 2
Cityzen, თბილისი-ში 191.1 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍966 846 ₾ დან
ფართობი191.1 2
Cityzen, თბილისი-ში 191.1 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍976 762 ₾ დან
ფართობი191.1 2
Cityzen, თბილისი-ში 194.17 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 088 172 ₾ დან
ფართობი194.17 2
Cityzen, თბილისი-ში 227.11 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 372 947 ₾ დან
ფართობი227.11 2
Cityzen, თბილისი-ში 250.4 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 409 795 ₾ დან
ფართობი250.4 2
Cityzen, თბილისი-ში 253 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 430 998 ₾ დან
ფართობი253 2
Cityzen, თბილისი-ში 254.8 m2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍1 659 339 ₾ დან