ბინების გაყიდვა Cityzenში

ბინები
პროექტები
1
2
3
4+
312 443 ₾-დან
3 653 063 ₾-მდე
48 მ²-დან
413 მ²-მდე
255 გეგმარება
255 გეგმარება
1 ოთახიანი ბინა, 312 443 ₾-დან, 60.3 მ², Cityzen
‍312 443 ₾-დან
‍5 181 ₾ / მ2
1 ოთახი
60.3 2
21-დან 1 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 312 626 ₾-დან, 50.1 მ², Cityzen
‍312 626 ₾-დან
‍6 240 ₾ / მ2
1 ოთახი
50.1 2
12-დან 0 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი ა
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 314 515 ₾-დან, 60.7 მ², Cityzen
‍314 515 ₾-დან
‍5 181 ₾ / მ2
1 ოთახი
60.7 2
21-დან 1 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 315 551 ₾-დან, 60.9 მ², Cityzen
‍315 551 ₾-დან
‍5 181 ₾ / მ2
1 ოთახი
60.9 2
21-დან 1 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 320 828 ₾-დან, 48.8 მ², Cityzen
‍320 828 ₾-დან
‍6 574 ₾ / მ2
1 ოთახი
48.8 2
21-დან 0 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 322 800 ₾-დან, 49.1 მ², Cityzen
‍322 800 ₾-დან
‍6 574 ₾ / მ2
1 ოთახი
49.1 2
21-დან 0 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 324 360 ₾-დან, 62.6 მ², Cityzen
‍324 360 ₾-დან
‍5 181 ₾ / მ2
1 ოთახი
62.6 2
21-დან 1 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 325 914 ₾-დან, 62.9 მ², Cityzen
‍325 914 ₾-დან
‍5 181 ₾ / მ2
1 ოთახი
62.9 2
21-დან 1 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 330 845 ₾-დან, 63.51 მ², Cityzen
‍330 845 ₾-დან
‍5 209 ₾ / მ2
1 ოთახი
63.51 2
16-დან 0 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი ბ
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 333 664 ₾-დან, 60.8 მ², Cityzen
‍333 664 ₾-დან
‍5 487 ₾ / მ2
1 ოთახი
60.8 2
21-დან 11 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 335 949 ₾-დან, 51.1 მ², Cityzen
‍335 949 ₾-დან
‍6 574 ₾ / მ2
1 ოთახი
51.1 2
21-დან 0 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 337 314 ₾-დან, 65.1 მ², Cityzen
‍337 314 ₾-დან
‍5 181 ₾ / მ2
1 ოთახი
65.1 2
21-დან 1 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 337 832 ₾-დან, 65.2 მ², Cityzen
‍337 832 ₾-დან
‍5 181 ₾ / მ2
1 ოთახი
65.2 2
21-დან 2 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 337 921 ₾-დან, 51.4 მ², Cityzen
‍337 921 ₾-დან
‍6 574 ₾ / მ2
1 ოთახი
51.4 2
21-დან 0 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 341 891 ₾-დან, 65.63 მ², Cityzen
‍341 891 ₾-დან
‍5 209 ₾ / მ2
1 ოთახი
65.63 2
16-დან 1, 5-9 სართულები
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი ბ
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 346 089 ₾-დან, 60.9 მ², Cityzen
‍346 089 ₾-დან
‍5 682 ₾ / მ2
1 ოთახი
60.9 2
21-დან 16 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 347 214 ₾-დან, 60.8 მ², Cityzen
‍347 214 ₾-დან
‍5 710 ₾ / მ2
1 ოთახი
60.8 2
21-დან 17 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 348 908 ₾-დან, 60.8 მ², Cityzen
‍348 908 ₾-დან
‍5 738 ₾ / მ2
1 ოთახი
60.8 2
21-დან 18 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 349 264 ₾-დან, 65.3 მ², Cityzen
‍349 264 ₾-დან
‍5 348 ₾ / მ2
1 ოთახი
65.3 2
21-დან 7, 8 სართულები
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
1 ოთახიანი ბინა, 350 356 ₾-დან, 63.2 მ², Cityzen
‍350 356 ₾-დან
‍5 543 ₾ / მ2
1 ოთახი
63.2 2
21-დან 12 სართული
უნივერსიტეტის ქუჩა 2
ბლოკი C
ბარდება 4 კვ. 2026
როგორ გავაუმჯობესოთ ეს გვერდი?