ყველა გეგმარება T-estate Did Digomshi-ში

1 ოთახიანი

T-estate Did Digomshi, თბილისი-ში 43.53 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.53 2
T-estate Did Digomshi, თბილისი-ში 51.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.6 2

2 ოთახიანი

T-estate Did Digomshi, თბილისი-ში 58.75 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.75 2