საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ.

1 ოთახიანი

ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 47.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
97 328 GEL
( $ 33 250)
ფართობი47.5 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 47.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
96 918 GEL
( $ 33 110)
ფართობი47.3 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 47.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
96 918 GEL
( $ 33 110)
ფართობი47.3 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 49.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
100 606 GEL
( $ 34 370)
ფართობი49.1 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 54.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
112 285 GEL
( $ 38 360)
ფართობი54.8 2

2 ოთახიანი

ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 71.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
146 914 GEL
( $ 50 190)
ფართობი71.7 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 83.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
171 502 GEL
( $ 58 590)
ფართობი83.7 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 85.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
174 988 GEL
( $ 59 781)
ფართობი85.4 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 91.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
187 282 GEL
( $ 63 981)
ფართობი91.4 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 102.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
210 638 GEL
( $ 71 960)
ფართობი102.8 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 110.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
227 235 GEL
( $ 77 630)
ფართობი110.9 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 121.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
248 340 GEL
( $ 84 840)
ფართობი121.2 2

3 ოთახიანი

ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 86.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
177 854 GEL
( $ 60 760)
ფართობი86.8 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 120.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
246 496 GEL
( $ 84 210)
ფართობი120.3 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 146.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
300 385 GEL
( $ 102 620)
ფართობი146.6 2