ყველა გეგმარება დიღომი აპარტოტელი-ში

2 ოთახიანი

დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 36 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
57 530 GEL
( $ 19 800)
ფართობი36 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 41.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
66 639 GEL
( $ 22 935)
ფართობი41.7 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 44.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
71 113 GEL
( $ 24 475)
ფართობი44.5 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 46 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
73 510 GEL
( $ 25 300)
ფართობი46 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 48.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
77 665 GEL
( $ 26 730)
ფართობი48.6 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 48.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
77 985 GEL
( $ 26 840)
ფართობი48.8 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 51.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
81 661 GEL
( $ 28 105)
ფართობი51.1 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 54.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
86 934 GEL
( $ 29 920)
ფართობი54.4 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 58.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
93 486 GEL
( $ 32 175)
ფართობი58.5 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 58.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
93 646 GEL
( $ 32 230)
ფართობი58.6 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 61.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
98 760 GEL
( $ 33 990)
ფართობი61.8 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 62.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
99 878 GEL
( $ 34 375)
ფართობი62.5 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 63.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
101 796 GEL
( $ 35 035)
ფართობი63.7 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 64 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 276 GEL
( $ 35 200)
ფართობი64 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 65 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
103 874 GEL
( $ 35 750)
ფართობი65 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 65.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 033 GEL
( $ 35 805)
ფართობი65.1 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 65.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
104 353 GEL
( $ 35 915)
ფართობი65.3 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
105 472 GEL
( $ 36 300)
ფართობი66 2

3 ოთახიანი

დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 84 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
134 237 GEL
( $ 46 200)
ფართობი84 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 101.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
162 682 GEL
( $ 55 990)
ფართობი101.8 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 115.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
184 256 GEL
( $ 63 415)
ფართობი115.3 2
დიღომი აპარტოტელი, თბილისი-ში 125 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
199 757 GEL
( $ 68 750)
ფართობი125 2