ყველა გეგმარება House on Andronikashvili-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 47.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი47.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 47.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი47.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 47.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი47.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 49.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 54.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი54.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 71.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი71.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 83.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი83.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 85.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი85.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 91.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი91.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 102.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი102.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 110.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი110.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 121.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი121.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 86.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი86.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 120.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი120.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Andronikashvili, თბილისი-ში 146.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი146.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია