საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ.

1 ოთახიანი

ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 47.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 178 GEL
( $ 33 110)
ფართობი47.3 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 47.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 178 GEL
( $ 33 110)
ფართობი47.3 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 47.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 610 GEL
( $ 33 250)
ფართობი47.5 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 49.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
106 066 GEL
( $ 34 370)
ფართობი49.1 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 54.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
118 379 GEL
( $ 38 360)
ფართობი54.8 2

2 ოთახიანი

ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 71.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
154 887 GEL
( $ 50 190)
ფართობი71.7 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 83.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
180 809 GEL
( $ 58 590)
ფართობი83.7 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 85.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
184 485 GEL
( $ 59 781)
ფართობი85.4 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 91.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
197 446 GEL
( $ 63 981)
ფართობი91.4 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 102.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
222 069 GEL
( $ 71 960)
ფართობი102.8 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 110.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
239 567 GEL
( $ 77 630)
ფართობი110.9 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 121.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
261 817 GEL
( $ 84 840)
ფართობი121.2 2

3 ოთახიანი

ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 86.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
187 506 GEL
( $ 60 760)
ფართობი86.8 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 120.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
259 873 GEL
( $ 84 210)
ფართობი120.3 2
ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის ქ., თბილისი-ში 146.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
316 687 GEL
( $ 102 620)
ფართობი146.6 2