საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები გაზაფხულის ქ. 6

1 ოთახიანი

გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 43.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 43.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 45.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი45.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 49.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 49.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 49.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 49.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 49.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 62.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი62.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 62.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი62.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 62.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი62.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 62.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი62.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
გაზაფხულის ქ. 6, თბილისი-ში 90.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი90.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია