ყველა გეგმარება House on Gorgasali and Javakhishvili-ში

ბინა-სტუდიო

House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 41.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.2 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 41.28 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.28 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 50.06 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.06 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 50.13 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.13 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 50.46 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.46 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 52.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.76 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 60.49 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.49 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 61.48 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.48 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 61.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.5 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 67 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 75.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.5 2

1 ოთახიანი

House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 50.36 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.36 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 56.12 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.12 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 59.12 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.12 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 70 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 71.23 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.23 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 110.68 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110.68 2

2 ოთახიანი

House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 132.22 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი132.22 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 133.49 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი133.49 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 192.92 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი192.92 2

3 ოთახიანი

House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 126.12 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი126.12 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 130.09 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი130.09 2
House on Gorgasali and Javakhishvili, ბათუმი-ში 132.22 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი132.22 2