ყველა გეგმარება House on Gotua 20-ში

2 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Gotua 20, თბილისი-ში 50.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.7 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Gotua 20, თბილისი-ში 52.39 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.39 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Gotua 20, თბილისი-ში 69 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი69 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Gotua 20, თბილისი-ში 89.11 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი89.11 2
ამოყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Gotua 20, თბილისი-ში 69.84 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი69.84 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Gotua 20, თბილისი-ში 72.07 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.07 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Gotua 20, თბილისი-ში 72.28 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.28 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Gotua 20, თბილისი-ში 73.12 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი73.12 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Gotua 20, თბილისი-ში 75.46 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი75.46 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
House on Gotua 20, თბილისი-ში 107.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი107.9 2
ამოყიდულია