ყველა გეგმარება House on Gotua 20-ში

2 ოთახიანი

House on Gotua 20, თბილისი-ში 50.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
109 714 GEL
$32 955
ფართობი50.7 2
House on Gotua 20, თბილისი-ში 52.39 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
113 373 GEL
$34 054
ფართობი52.39 2
House on Gotua 20, თბილისი-ში 69 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
149 315 GEL
$44 850
ფართობი69 2
House on Gotua 20, თბილისი-ში 89.11 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
192 835 GEL
$57 922
ფართობი89.11 2

3 ოთახიანი

House on Gotua 20, თბილისი-ში 69.84 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
151 133 GEL
$45 396
ფართობი69.84 2
House on Gotua 20, თბილისი-ში 72.07 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
155 961 GEL
$46 846
ფართობი72.07 2
House on Gotua 20, თბილისი-ში 72.28 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
156 413 GEL
$46 982
ფართობი72.28 2
House on Gotua 20, თბილისი-ში 73.12 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
158 231 GEL
$47 528
ფართობი73.12 2
House on Gotua 20, თბილისი-ში 75.46 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
163 295 GEL
$49 049
ფართობი75.46 2
House on Gotua 20, თბილისი-ში 107.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
233 495 GEL
$70 135
ფართობი107.9 2