ბინების გაყიდვა Lux Residenceში

ბინები
პროექტები
სტუდიო
1
2
82 825 ₾-დან
245 528 ₾-მდე
28 მ²-დან
84 მ²-მდე
18 გეგმარება
18 გეგმარება
ბინა-სტუდიო, 82 825 ₾-დან, 28 მ², Lux Residence
‍82 825 ₾-დან
‍2 958 ₾ / მ2
1 ოთახი
28 2
20-დან 2, 7-9, 12-16 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
ბინა-სტუდიო, 85 191 ₾-დან, 28.3 მ², Lux Residence
‍85 191 ₾-დან
‍3 011 ₾ / მ2
1 ოთახი
28.3 2
20-დან 2, 3, 8, 12-14 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
ბინა-სტუდიო, 85 191 ₾-დან, 28.8 მ², Lux Residence
‍85 191 ₾-დან
‍2 958 ₾ / მ2
1 ოთახი
28.8 2
20-დან 2, 7-9, 12, 13 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
ბინა-სტუდიო, 85 783 ₾-დან, 29 მ², Lux Residence
‍85 783 ₾-დან
‍2 958 ₾ / მ2
1 ოთახი
29 2
20-დან 2, 3, 7-9, 12-14 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
ბინა-სტუდიო, 87 853 ₾-დან, 29.7 მ², Lux Residence
‍87 853 ₾-დან
‍2 958 ₾ / მ2
1 ოთახი
29.7 2
20-დან 2-9, 11-15 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
ბინა-სტუდიო, 88 149 ₾-დან, 29.5 მ², Lux Residence
‍88 149 ₾-დან
‍2 988 ₾ / მ2
1 ოთახი
29.5 2
20-დან 2, 3, 7-9, 12-14 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
ბინა-სტუდიო, 99 390 ₾-დან, 33.6 მ², Lux Residence
‍99 390 ₾-დან
‍2 958 ₾ / მ2
1 ოთახი
33.6 2
20-დან 2, 3, 7-9, 11-16 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 144 765 ₾-დან, 52.4 მ², Lux Residence
‍144 765 ₾-დან
‍2 762 ₾ / მ2
1 ოთახი
52.4 2
20-დან 2, 3, 7-9, 11-16 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 151 119 ₾-დან, 54.4 მ², Lux Residence
‍151 119 ₾-დან
‍2 776 ₾ / მ2
1 ოთახი
54.4 2
20-დან 3, 6-9, 12-16 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 152 500 ₾-დან, 55.2 მ², Lux Residence
‍152 500 ₾-დან
‍2 762 ₾ / მ2
1 ოთახი
55.2 2
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
1 ოთახიანი ბინა, 153 329 ₾-დან, 55.5 მ², Lux Residence
‍153 329 ₾-დან
‍2 762 ₾ / მ2
1 ოთახი
55.5 2
20-დან 2 სართული
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 160 202 ₾-დან, 55.2 მ², Lux Residence
‍160 202 ₾-დან
‍2 902 ₾ / მ2
1 ოთახი
55.2 2
20-დან 2 სართული
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 162 446 ₾-დან, 58.8 მ², Lux Residence
‍162 446 ₾-დან
‍2 762 ₾ / მ2
1 ოთახი
58.8 2
20-დან 2, 3, 5, 7-9, 11-16 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 171 521 ₾-დან, 58.8 მ², Lux Residence
‍171 521 ₾-დან
‍2 916 ₾ / მ2
1 ოთახი
58.8 2
20-დან 2-4, 7-9, 12-16 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 173 617 ₾-დან, 54.1 მ², Lux Residence
‍173 617 ₾-დან
‍3 209 ₾ / მ2
1 ოთახი
54.1 2
20-დან 12-16 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 173 843 ₾-დან, 59.9 მ², Lux Residence
‍173 843 ₾-დან
‍2 902 ₾ / მ2
1 ოთახი
59.9 2
20-დან 2, 3, 7-9, 11-16 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 194 616 ₾-დან, 63.4 მ², Lux Residence
‍194 616 ₾-დან
‍3 069 ₾ / მ2
2 ოთახი
63.4 2
20-დან 2-4, 6-9, 11-16 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 245 528 ₾-დან, 84.6 მ², Lux Residence
‍245 528 ₾-დან
‍2 902 ₾ / მ2
2 ოთახი
84.6 2
20-დან 2-5, 7-9, 12-16 სართულები
გრიგოლ ელიავას ქუჩა 20
ბარდება 4 კვ. 2025
როგორ გავაუმჯობესოთ ეს გვერდი?