ყველა გეგმარება გუმბათი ხეივანში-ში

82–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება
ბინები ხელმისაწვდომია სახლების გეგმაზე
დაათვალიერეთ რეალური ბინები, რომლებიც ხემისაწვდომია შესაძენათ, საცხოვრებელი კომპლექსების სახლების გეგმაზე

ბინა-სტუდიო

გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 24.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍47 739 GEL დან
$15 438
ფართობი24.9 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 24.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍47 739 GEL დან
$15 438
ფართობი24.9 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 24.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍46 199 GEL დან
$14 940
ფართობი24.9 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 24.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍46 199 GEL დან
$14 940
ფართობი24.9 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 25.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍48 889 GEL დან
$15 810
ფართობი25.5 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 25.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍48 889 GEL დან
$15 810
ფართობი25.5 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 26.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍50 423 GEL დან
$16 306
ფართობი26.3 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍51 580 GEL დან
$16 680
ფართობი27.8 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 28.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍52 322 GEL დან
$16 920
ფართობი28.2 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 28.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍52 322 GEL დან
$16 920
ფართობი28.2 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 28.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍52 878 GEL დან
$17 100
ფართობი28.5 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 28.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍52 878 GEL დან
$17 100
ფართობი28.5 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 29.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍59 295 GEL დან
$19 175
ფართობი29.5 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 29.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍56 942 GEL დან
$18 414
ფართობი29.7 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 30.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍62 109 GEL დან
$20 085
ფართობი30.9 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 31.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍63 717 GEL დან
$20 605
ფართობი31.7 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 48.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍88 122 GEL დან
$28 497
ფართობი48.3 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 48.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍89 615 GEL დან
$28 980
ფართობი48.3 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 48.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
‍86 628 GEL დან
$28 014
ფართობი48.3 2

1 ოთახიანი

გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍87 574 GEL დან
$28 320
ფართობი48 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍89 059 GEL დან
$28 800
ფართობი48 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 55.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍103 345 GEL დან
$33 420
ფართობი55.7 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 55.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍101 623 GEL დან
$32 863
ფართობი55.7 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 59.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍91 378 GEL დან
$29 550
ფართობი59.1 2

2 ოთახიანი

გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 48.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍78 310 GEL დან
$25 324
ფართობი48.7 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 52.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍99 220 GEL დან
$32 086
ფართობი52.6 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 52.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍95 967 GEL დან
$31 034
ფართობი52.6 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 58.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍90 914 GEL დან
$29 400
ფართობი58.8 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 58.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍94 551 GEL დან
$30 576
ფართობი58.8 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 58.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍94 551 GEL დან
$30 576
ფართობი58.8 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 59 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍105 819 GEL დან
$34 220
ფართობი59 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 59.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍105 998 GEL დან
$34 278
ფართობი59.1 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 59.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍111 858 GEL დან
$36 173
ფართობი59.3 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 61.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍110 303 GEL დან
$35 670
ფართობი61.5 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 79.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍144 680 GEL დან
$46 787
ფართობი79.3 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 80.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍144 560 GEL დან
$46 748
ფართობი80.6 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 83.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍162 282 GEL დან
$52 479
ფართობი83.3 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 86.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍161 234 GEL დან
$52 140
ფართობი86.9 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 87.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍161 605 GEL დან
$52 260
ფართობი87.1 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 95.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍162 424 GEL დან
$52 525
ფართობი95.5 2

3 ოთახიანი

გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 85.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍161 280 GEL დან
$52 155
ფართობი85.5 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 94.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍161 064 GEL დან
$52 085
ფართობი94.7 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 94.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍146 421 GEL დან
$47 350
ფართობი94.7 2
გუმბათი ხეივანში, ბათუმი-ში 96.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍164 125 GEL დან
$53 075
ფართობი96.5 2