ყველა გეგმარება House on Khomeli 25-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Khomeli 25, თბილისი-ში 54.68 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი54.68 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Khomeli 25, თბილისი-ში 60.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი60.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Khomeli 25, თბილისი-ში 65.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი65.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Khomeli 25, თბილისი-ში 67.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი67.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Khomeli 25, თბილისი-ში 69.49 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი69.49 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Khomeli 25, თბილისი-ში 105.26 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი105.26 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Khomeli 25, თბილისი-ში 105.15 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი105.15 2
ყველა ბინა გაყიდულია

5 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Khomeli 25, თბილისი-ში 154.88 5 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი154.88 2
ყველა ბინა გაყიდულია

თავისუფალი დაგეგმარება

გაყიდულია
House on Khomeli 25, თბილისი-ში 155 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფართობი155 2
ყველა ბინა გაყიდულია