ყველა გეგმარება Horizons Deluxe-ში

ბინა-სტუდიო

Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 27.84 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
69 071 GEL
( $ 22 272)
ფართობი27.84 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 28.46 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
70 609 GEL
( $ 22 768)
ფართობი28.46 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 28.46 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
70 609 GEL
( $ 22 768)
ფართობი28.46 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 28.62 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
71 006 GEL
( $ 22 896)
ფართობი28.62 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 28.66 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
71 105 GEL
( $ 22 928)
ფართობი28.66 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 28.66 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
71 105 GEL
( $ 22 928)
ფართობი28.66 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 28.66 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
71 105 GEL
( $ 22 928)
ფართობი28.66 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 28.68 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
71 155 GEL
( $ 22 944)
ფართობი28.68 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 28.87 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
71 626 GEL
( $ 23 096)
ფართობი28.87 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 28.88 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
71 651 GEL
( $ 23 104)
ფართობი28.88 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
72 197 GEL
( $ 23 280)
ფართობი29.1 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.33 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
72 767 GEL
( $ 23 464)
ფართობი29.33 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.52 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
73 239 GEL
( $ 23 616)
ფართობი29.52 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.54 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
73 288 GEL
( $ 23 632)
ფართობი29.54 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.54 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
73 288 GEL
( $ 23 632)
ფართობი29.54 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.54 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
73 288 GEL
( $ 23 632)
ფართობი29.54 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
73 437 GEL
( $ 23 680)
ფართობი29.6 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
73 437 GEL
( $ 23 680)
ფართობი29.6 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.73 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
73 760 GEL
( $ 23 784)
ფართობი29.73 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.75 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
73 809 GEL
( $ 23 800)
ფართობი29.75 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.75 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
73 809 GEL
( $ 23 800)
ფართობი29.75 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 29.78 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
73 884 GEL
( $ 23 824)
ფართობი29.78 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.12 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
74 727 GEL
( $ 24 096)
ფართობი30.12 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.16 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
74 827 GEL
( $ 24 128)
ფართობი30.16 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
74 926 GEL
( $ 24 160)
ფართობი30.2 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.22 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
74 976 GEL
( $ 24 176)
ფართობი30.22 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.22 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
74 976 GEL
( $ 24 176)
ფართობი30.22 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.22 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
74 976 GEL
( $ 24 176)
ფართობი30.22 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.26 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
75 075 GEL
( $ 24 208)
ფართობი30.26 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
75 670 GEL
( $ 24 400)
ფართობი30.5 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.55 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
75 794 GEL
( $ 24 440)
ფართობი30.55 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.74 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
76 266 GEL
( $ 24 592)
ფართობი30.74 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
76 315 GEL
( $ 24 608)
ფართობი30.76 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 30.93 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
76 737 GEL
( $ 24 744)
ფართობი30.93 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 31.45 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
78 027 GEL
( $ 25 160)
ფართობი31.45 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 31.47 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
78 077 GEL
( $ 25 176)
ფართობი31.47 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 32.06 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
79 541 GEL
( $ 25 648)
ფართობი32.06 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 39.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
97 751 GEL
( $ 31 520)
ფართობი39.4 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 39.44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
97 850 GEL
( $ 31 552)
ფართობი39.44 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 40.47 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
100 406 GEL
( $ 32 376)
ფართობი40.47 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 40.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
101 349 GEL
( $ 32 680)
ფართობი40.85 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 41.32 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 515 GEL
( $ 33 056)
ფართობი41.32 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 41.33 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
102 540 GEL
( $ 33 064)
ფართობი41.33 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 43.43 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
107 750 GEL
( $ 34 744)
ფართობი43.43 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 51.52 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
127 821 GEL
( $ 41 216)
ფართობი51.52 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 51.61 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
128 044 GEL
( $ 41 288)
ფართობი51.61 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 52.67 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
130 674 GEL
( $ 42 136)
ფართობი52.67 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 52.85 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
131 121 GEL
( $ 42 280)
ფართობი52.85 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 52.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
131 394 GEL
( $ 42 368)
ფართობი52.96 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 53.44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
132 585 GEL
( $ 42 752)
ფართობი53.44 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 54.45 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
135 090 GEL
( $ 43 560)
ფართობი54.45 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 54.92 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
136 256 GEL
( $ 43 936)
ფართობი54.92 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 62.53 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
155 137 GEL
( $ 50 024)
ფართობი62.53 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 63.99 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
158 759 GEL
( $ 51 192)
ფართობი63.99 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 75.42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
187 117 GEL
( $ 60 336)
ფართობი75.42 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 85.37 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
211 803 GEL
( $ 68 296)
ფართობი85.37 2

1 ოთახიანი

Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 41.49 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
102 937 GEL
( $ 33 192)
ფართობი41.49 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 41.78 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
103 656 GEL
( $ 33 424)
ფართობი41.78 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 49.29 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
122 288 GEL
( $ 39 432)
ფართობი49.29 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 51.54 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
127 871 GEL
( $ 41 232)
ფართობი51.54 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 53.23 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
132 064 GEL
( $ 42 584)
ფართობი53.23 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 53.55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
132 857 GEL
( $ 42 840)
ფართობი53.55 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 53.69 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
133 205 GEL
( $ 42 952)
ფართობი53.69 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 55.51 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
137 720 GEL
( $ 44 408)
ფართობი55.51 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 55.58 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
137 894 GEL
( $ 44 464)
ფართობი55.58 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 58.08 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 096 GEL
( $ 46 464)
ფართობი58.08 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 61.17 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
151 763 GEL
( $ 48 936)
ფართობი61.17 2

2 ოთახიანი

Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 59.66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
148 016 GEL
( $ 47 728)
ფართობი59.66 2
Horizons Deluxe, ბათუმი-ში 60.44 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
149 952 GEL
( $ 48 352)
ფართობი60.44 2