ყველა გეგმარება House on Archil Mefe 8-ში

8–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 50.05 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍77 548 GEL დან
$25 025
ფართობი50.05 2
House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 55.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍85 527 GEL დან
$27 600
ფართობი55.2 2
House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 55.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍86 689 GEL დან
$27 975
ფართობი55.95 2
House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 56.05 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍86 844 GEL დან
$28 025
ფართობი56.05 2
House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 56.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍87 696 GEL დან
$28 300
ფართობი56.6 2
House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 56.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍87 851 GEL დან
$28 350
ფართობი56.7 2
House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 98.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍152 152 GEL დან
$49 100
ფართობი98.2 2

2 ოთახიანი

House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 65.15 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍100 944 GEL დან
$32 575
ფართობი65.15 2
House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 65.95 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍102 183 GEL დან
$32 975
ფართობი65.95 2
House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 99.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍154 476 GEL დან
$49 850
ფართობი99.7 2
House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 104.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍161 294 GEL დან
$52 050
ფართობი104.1 2
House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 120.35 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍186 472 GEL დან
$60 175
ფართობი120.35 2
House on Archil Mefe 8, თბილისი-ში 133.35 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
‍206 614 GEL დან
$66 675
ფართობი133.35 2