ყველა გეგმარება House on Gorgasali 34-ში

1 ოთახიანი

House on Gorgasali 34, თბილისი-ში 41.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი41.3 2

2 ოთახიანი

House on Gorgasali 34, თბილისი-ში 84.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84.3 2
House on Gorgasali 34, თბილისი-ში 101.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი101.9 2