ყველა გეგმარება House on Pataridze 3-ში

2 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

House on Pataridze 3, თბილისი-ში 49.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი49.4 2
House on Pataridze 3, თბილისი-ში 50.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.1 2
House on Pataridze 3, თბილისი-ში 53.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.9 2
House on Pataridze 3, თბილისი-ში 58.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.9 2

2 ოთახიანი

House on Pataridze 3, თბილისი-ში 65.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.5 2
House on Pataridze 3, თბილისი-ში 73.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.7 2
House on Pataridze 3, თბილისი-ში 74.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი74.1 2
House on Pataridze 3, თბილისი-ში 75.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.7 2
House on Pataridze 3, თბილისი-ში 82.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.5 2
House on Pataridze 3, თბილისი-ში 90.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.1 2
House on Pataridze 3, თბილისი-ში 130.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი130.5 2