ყველა გეგმარება House on Tsintsadze 17-ში

იპოვეთ უზუსტობა? შეგვატყობინეთ

ბინა-სტუდიო

გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 32.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი32.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 33.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი33.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 33.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი33.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი35 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი35 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 38 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი38 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 38.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი38.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 38.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი38.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 38.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი38.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია

1 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 47.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი47.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 49.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 52 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 52.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 55 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 55.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 57.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 58.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი58.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 59 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 59.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 59.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 59.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 76.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი76.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 76.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი76.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 78 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი78 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 79 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი79 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 79.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი79.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 80 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი80 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 81.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი81.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 82.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი82.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tsintsadze 17, თბილისი-ში 94.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი94.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია