ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20

1 ოთახიანი

გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 25.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი25.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 31.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი31.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 36.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი36.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 36.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი36.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 36.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი36.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 37.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი37.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 37.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი37.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 38.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი38.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 38.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი38.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 40.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი40.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 42.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 42.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 44.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 47.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი47.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 56.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი56.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
ჯუმბერ ლეჟავას ქ. 20, თბილისი-ში 67.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი67.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია