ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება House on Ksani 30-ში

1 ოთახიანი

House on Ksani 30, თბილისი-ში 34.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.5 2
House on Ksani 30, თბილისი-ში 43.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.3 2

2 ოთახიანი

House on Ksani 30, თბილისი-ში 54 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54 2
House on Ksani 30, თბილისი-ში 54.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.8 2
House on Ksani 30, თბილისი-ში 55.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.5 2
House on Ksani 30, თბილისი-ში 57.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.9 2
House on Ksani 30, თბილისი-ში 62.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.3 2
House on Ksani 30, თბილისი-ში 73.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.4 2