ყველა გეგმარება კალოუბანი-ში

1 ოთახიანი

კალოუბანი, თბილისი-ში 45.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.9 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 46.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.4 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 46.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.7 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 47.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.4 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 47.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.9 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 48.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი48.3 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 50.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.2 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 52.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.3 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 53.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.2 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 57.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.4 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 64 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 82.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82.2 2

2 ოთახიანი

კალოუბანი, თბილისი-ში 58.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.3 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 68.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.4 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 79.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.8 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 83.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი83.5 2

3 ოთახიანი

კალოუბანი, თბილისი-ში 94 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94 2
კალოუბანი, თბილისი-ში 103.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი103.4 2