საცხოვრებელი კომპლექსის ყველა გეგმარებები ლეკიშვილის ქ. 5

1 ოთახიანი

ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 50.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.95 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 50.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.95 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 53.75 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.75 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 53.75 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი53.75 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 54.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.5 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 54.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.5 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 54.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.5 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 54.85 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.85 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 55.65 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.65 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 55.65 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.65 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.1 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 56.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.8 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 65.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.3 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 65.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.3 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 77.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.7 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 77.95 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი77.95 2

2 ოთახიანი

ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 60.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.3 2
ლეკიშვილის ქ. 5, თბილისი-ში 60.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.3 2