ყველა გეგმარება მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი-ში

ბინა-სტუდიო

გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 25.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი25.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი31 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 31.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი31.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 32.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი32.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი32.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 34 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი34 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 34.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი34.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 34.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი34.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 36 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი36 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 39.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი39.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 40 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი40 2
ყველა ბინა გაყიდულია

1 ოთახიანი

გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 42.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 44.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 45.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი45.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 50.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 52.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 55.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 57 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 57.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 62.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი62.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 70.12 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი70.12 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 70.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი70.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 50.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 51.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 52 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 52.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 52.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 56.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი56.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 59.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 59.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი59.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 62.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი62.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 63.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 65 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი65 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 69.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი69.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 69.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი69.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 71.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი71.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 71.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი71.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 75.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი75.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 81 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი81 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 84.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი84.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 86.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი86.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 89 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი89 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 89.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი89.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 89.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი89.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 66.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 70.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი70.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 73.5 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი73.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 87.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი87.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 100 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი100 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
მარდი გრანდ ჰაუსი ბათუმი, ბათუმი-ში 107.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი107.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია