ყველა გეგმარება მარდი თვინს-ში

31 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

მარდი თვინს, ბათუმი-ში 44.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
61 653 GEL
( $ 19 980)
ფართობი44.4 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 31.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
44 018 GEL
( $ 14 265)
ფართობი31.7 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 49.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
69 012 GEL
( $ 22 365)
ფართობი49.7 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 48.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
67 901 GEL
( $ 22 005)
ფართობი48.9 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 51.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
71 650 GEL
( $ 23 220)
ფართობი51.6 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 31.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
44 018 GEL
( $ 14 265)
ფართობი31.7 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 31.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
44 018 GEL
( $ 14 265)
ფართობი31.7 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 31.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
44 156 GEL
( $ 14 310)
ფართობი31.8 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 32.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
44 712 GEL
( $ 14 490)
ფართობი32.2 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 46.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
64 152 GEL
( $ 20 790)
ფართობი46.2 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 48.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
67 623 GEL
( $ 21 915)
ფართობი48.7 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 48.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
67 762 GEL
( $ 21 960)
ფართობი48.8 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 49.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
68 318 GEL
( $ 22 140)
ფართობი49.2 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
69 429 GEL
( $ 22 500)
ფართობი50 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 50.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
69 568 GEL
( $ 22 545)
ფართობი50.1 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 51.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
71 928 GEL
( $ 23 310)
ფართობი51.8 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 51.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
72 067 GEL
( $ 23 355)
ფართობი51.9 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 52.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
73 178 GEL
( $ 23 715)
ფართობი52.7 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 53.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
73 733 GEL
( $ 23 895)
ფართობი53.1 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 53.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
73 872 GEL
( $ 23 940)
ფართობი53.2 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 53.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
74 844 GEL
( $ 24 255)
ფართობი53.9 2

2 ოთახიანი

მარდი თვინს, ბათუმი-ში 70.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
97 756 GEL
( $ 31 680)
ფართობი70.4 2