ყველა გეგმარება მარდი თვინს-ში

2 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

მარდი თვინს, ბათუმი-ში 31.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
41 285 GEL
( $ 14 265)
ფართობი31.7 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 43.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
57 043 GEL
( $ 19 710)
ფართობი43.8 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 43.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
56 913 GEL
( $ 19 665)
ფართობი43.7 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 44.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
57 825 GEL
( $ 19 980)
ფართობი44.4 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 45.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
59 518 GEL
( $ 20 565)
ფართობი45.7 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 47.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
61 992 GEL
( $ 21 420)
ფართობი47.6 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 49.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
64 597 GEL
( $ 22 320)
ფართობი49.6 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 48.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
63 685 GEL
( $ 22 005)
ფართობი48.9 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 48.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
63 555 GEL
( $ 21 960)
ფართობი48.8 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 48.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
63 425 GEL
( $ 21 915)
ფართობი48.7 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 50.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
65 248 GEL
( $ 22 545)
ფართობი50.1 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 49.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
64 727 GEL
( $ 22 365)
ფართობი49.7 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 51.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
67 202 GEL
( $ 23 220)
ფართობი51.6 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 51.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
67 462 GEL
( $ 23 310)
ფართობი51.8 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 51.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
67 462 GEL
( $ 23 310)
ფართობი51.8 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 53.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
69 155 GEL
( $ 23 895)
ფართობი53.1 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 53.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
69 285 GEL
( $ 23 940)
ფართობი53.2 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 52.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
68 634 GEL
( $ 23 715)
ფართობი52.7 2

2 ოთახიანი

მარდი თვინს, ბათუმი-ში 44.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
58 346 GEL
( $ 20 160)
ფართობი44.8 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 49.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
63 946 GEL
( $ 22 095)
ფართობი49.1 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 52.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
68 765 GEL
( $ 23 760)
ფართობი52.8 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 51.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
67 592 GEL
( $ 23 355)
ფართობი51.9 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 52.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
68 113 GEL
( $ 23 535)
ფართობი52.3 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 68 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
88 560 GEL
( $ 30 600)
ფართობი68 2
მარდი თვინს, ბათუმი-ში 70.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
91 689 GEL
( $ 31 681)
ფართობი70.4 2