ყველა გეგმარება MF 1 კოშკი-ში

1 ოთახიანი

MF 1 კოშკი, თბილისი-ში 74.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
175 315 GEL
( $ 59 520)
ფართობი74.4 2
MF 1 კოშკი, თბილისი-ში 76.48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
180 216 GEL
( $ 61 184)
ფართობი76.48 2
MF 1 კოშკი, თბილისი-ში 79.84 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
188 134 GEL
( $ 63 872)
ფართობი79.84 2
MF 1 კოშკი, თბილისი-ში 82.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
194 166 GEL
( $ 65 920)
ფართობი82.4 2
MF 1 კოშკი, თბილისი-ში 85.28 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
200 953 GEL
( $ 68 224)
ფართობი85.28 2
MF 1 კოშკი, თბილისი-ში 85.44 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
201 330 GEL
( $ 68 352)
ფართობი85.44 2
MF 1 კოშკი, თბილისი-ში 89.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
211 132 GEL
( $ 71 680)
ფართობი89.6 2