ყველა გეგმარება House on Mirian Mepe 29-31-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 33.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი33.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 35.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი35.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 35.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი35.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 36 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი36 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 40 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი40 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 42.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 44.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 44.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 44.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 46.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 51.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 52 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 52.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი52.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 54 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი54 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 57.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 61.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი61.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Mirian Mepe 29-31, თბილისი-ში 61.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი61.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია