ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება მუხიანი დ ბლოკი-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 40.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი40.5 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 41 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი41 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 42.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.2 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 42.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი42.9 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 43.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.3 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 48.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი48.1 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 50.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.1 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 51.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.4 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 53.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.1 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 56.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი56.9 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 68.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი68.8 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 69.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი69.2 2
ამოყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 46.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.8 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 50.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.4 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 63.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.5 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 63.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.9 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 64.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი64.7 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 67.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი67.6 2
ამოყიდულია
გაყიდულია
მუხიანი დ ბლოკი, თბილისი-ში 67.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი67.9 2
ამოყიდულია