ყველა გეგმარება Nev Tower-ში

თავისუფალი დაგეგმარება

Nev Tower, ბათუმი-ში 33.2 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
40 982 GEL
( $ 13 280)
ფართობი33.2 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 34.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
42 833 GEL
( $ 13 880)
ფართობი34.7 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 38.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
47 030 GEL
( $ 15 240)
ფართობი38.1 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 45.3 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
55 918 GEL
( $ 18 120)
ფართობი45.3 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 47.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
58 757 GEL
( $ 19 040)
ფართობი47.6 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 49 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
60 485 GEL
( $ 19 600)
ფართობი49 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 49.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
60 979 GEL
( $ 19 760)
ფართობი49.4 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 49.4 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
60 979 GEL
( $ 19 760)
ფართობი49.4 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 52.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
64 312 GEL
( $ 20 840)
ფართობი52.1 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 52.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
64 312 GEL
( $ 20 840)
ფართობი52.1 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 53.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
66 164 GEL
( $ 21 440)
ფართობი53.6 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 53.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
66 287 GEL
( $ 21 480)
ფართობი53.7 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 58 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
71 595 GEL
( $ 23 200)
ფართობი58 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 58.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
72 212 GEL
( $ 23 400)
ფართობი58.5 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 61.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
75 916 GEL
( $ 24 600)
ფართობი61.5 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 63.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
78 631 GEL
( $ 25 480)
ფართობი63.7 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 64.5 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
79 619 GEL
( $ 25 800)
ფართობი64.5 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 66.6 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
82 211 GEL
( $ 26 640)
ფართობი66.6 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 72.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
89 000 GEL
( $ 28 840)
ფართობი72.1 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 75.95 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
93 753 GEL
( $ 30 380)
ფართობი75.95 2
Nev Tower, ბათუმი-ში 81.7 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
100 851 GEL
( $ 32 680)
ფართობი81.7 2