ბინების გაყიდვა New Boulevard Residenceში

ბინები
პროექტები
სტუდიო
1
2
82 126 ₾-დან
364 831 ₾-მდე
26 მ²-დან
121 მ²-მდე
20 გეგმარება
20 გეგმარება
ბინა-სტუდიო, 82 126 ₾-დან, 26 მ², New Boulevard Residence
‍82 126 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
სტუდიო
26 2
20-დან 17 სართული
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
ბინა-სტუდიო, 92 751 ₾-დან, 32.3 მ², New Boulevard Residence
‍92 751 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
სტუდიო
32.3 2
20-დან 12, 16-20 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 112 277 ₾-დან, 39.1 მ², New Boulevard Residence
‍112 277 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
1 ოთახი
39.1 2
13-დან 8, 11-13 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block C
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 127 540 ₾-დან, 42.3 მ², New Boulevard Residence
‍127 540 ₾-დან
‍3 015 ₾ / მ2
1 ოთახი
42.3 2
20-დან 17, 20 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 133 240 ₾-დან, 46.4 მ², New Boulevard Residence
‍133 240 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
2 ოთახი
46.4 2
13-დან 8, 9, 11-13 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block C
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 136 111 ₾-დან, 47.4 მ², New Boulevard Residence
‍136 111 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
1 ოთახი
47.4 2
13-დან 5, 6, 8, 9, 11-13 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block C
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 138 122 ₾-დან, 48.1 მ², New Boulevard Residence
‍138 122 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
1 ოთახი
48.1 2
13-დან 5, 6, 8, 9, 11-13 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block C
ბარდება 4 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 139 557 ₾-დან, 48.6 მ², New Boulevard Residence
‍139 557 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
1 ოთახი
48.6 2
20-დან 11, 12 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 140 132 ₾-დან, 48.8 მ², New Boulevard Residence
‍140 132 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
1 ოთახი
48.8 2
20-დან 11-15 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 140 706 ₾-დან, 49 მ², New Boulevard Residence
‍140 706 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
1 ოთახი
49 2
20-დან 11-15 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 140 993 ₾-დან, 49.1 მ², New Boulevard Residence
‍140 993 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
1 ოთახი
49.1 2
20-დან 11-15 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 141 280 ₾-დან, 49.2 მ², New Boulevard Residence
‍141 280 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
1 ოთახი
49.2 2
20-დან 6-9, 11-15 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 148 043 ₾-დან, 49.1 მ², New Boulevard Residence
‍148 043 ₾-დან
‍3 015 ₾ / მ2
1 ოთახი
49.1 2
20-დან 16 სართული
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
1 ოთახიანი ბინა, 148 344 ₾-დან, 49.2 მ², New Boulevard Residence
‍148 344 ₾-დან
‍3 015 ₾ / მ2
1 ოთახი
49.2 2
20-დან 16 სართული
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 155 064 ₾-დან, 54 მ², New Boulevard Residence
‍155 064 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
2 ოთახი
54 2
13-დან 9, 11-13 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block C
ბარდება 4 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 178 467 ₾-დან, 56.5 მ², New Boulevard Residence
‍178 467 ₾-დან
‍3 158 ₾ / მ2
2 ოთახი
56.5 2
13-დან 11-13 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block C
ბარდება 4 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 185 215 ₾-დან, 64.5 მ², New Boulevard Residence
‍185 215 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
2 ოთახი
64.5 2
20-დან 15 სართული
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 242 359 ₾-დან, 84.4 მ², New Boulevard Residence
‍242 359 ₾-დან
‍2 871 ₾ / მ2
2 ოთახი
84.4 2
20-დან 6-16 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 256 286 ₾-დან, 85 მ², New Boulevard Residence
‍256 286 ₾-დან
‍3 015 ₾ / მ2
2 ოთახი
85 2
20-დან 17-19 სართულები
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
2 ოთახიანი ბინა, 364 831 ₾-დან, 121 მ², New Boulevard Residence
‍364 831 ₾-დან
‍3 015 ₾ / მ2
2 ოთახი
121 2
20-დან 16 სართული
ზღვისპირის ქუჩა 1
Block B
ბარდება 2 კვ. 2025
როგორ გავაუმჯობესოთ ეს გვერდი?