ყველა გეგმარება ნიუ ლაინი-ში

68 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა
ბინების შერჩევა ონლაინ
New
დეველოპერისგან შევიტყვეთ თუ რა ბინებია ხელმისაწვდომი, და განვათავსეთ ისინი შენობების სქემაზე საცხოვრებელი კომპლექსი ნიუ ლაინი.

ბინა-სტუდიო

ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.8 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.8 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.8 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 32.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.8 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 34.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.2 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 34.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.2 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 37.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 37.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 37.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 37.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 37.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 37.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 37.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.2 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 37.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.2 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 37.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.2 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 37.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.2 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 38.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.3 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 38.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.3 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 38.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.7 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 38.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.7 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 38.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.7 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 38.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38.9 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 42.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.3 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 42.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.3 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 42.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.3 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 42.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.9 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 42.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.9 2

1 ოთახიანი

ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 46.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.6 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 46.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.6 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 54.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.3 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 54.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.3 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.6 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 55.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.6 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 58.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.8 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 58.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.8 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 60.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.8 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 60.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.8 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 61.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 61.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 61.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.6 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 61.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.6 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 72 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 72 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 73.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი73.9 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 84 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 84 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი84 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 90.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.5 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 90.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი90.5 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 100.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.8 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 102.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.1 2

2 ოთახიანი

ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 71.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.9 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 71.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი71.9 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 78.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.5 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 78.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი78.5 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 79.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 82 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი82 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 85.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი85.2 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი88 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 94.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი94.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 100.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 100.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი100.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 106.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 106.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი106.1 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 108.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი108.8 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 110.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი110.2 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 115.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი115.4 2
ნიუ ლაინი, ბათუმი-ში 116.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი116.7 2