ყველა გეგმარება ოლდ სთრით-ში

8 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა
ბინების შერჩევა ონლაინ
New
დეველოპერისგან შევიტყვეთ თუ რა ბინებია ხელმისაწვდომი, და განვათავსეთ ისინი შენობების სქემაზე საცხოვრებელი კომპლექსი ოლდ სთრით.

1 ოთახიანი

ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 45.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.7 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 45.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი45.9 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 46.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.8 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 47 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 50.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 51.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.2 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 52.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 52.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.7 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 52.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი52.8 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 54.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი54.6 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 55.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი55.2 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 59.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 59.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 60.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.4 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 61 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 61 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 61 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 61.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი61.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 67.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი67.9 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 68.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი68.1 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 69.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 70.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 70.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 70.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70.5 2

2 ოთახიანი

ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 56.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი56.8 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57 2

3 ოთახიანი

ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 89.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი89.1 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 101 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი101 2