ყველა გეგმარება ოლდ სთრით-ში

1 ოთახიანი

ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 45.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
97 026 GEL
( $ 34 275)
ფართობი45.7 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 45.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
97 450 GEL
( $ 34 425)
ფართობი45.9 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 46.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
99 361 GEL
( $ 35 100)
ფართობი46.8 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 47 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
99 786 GEL
( $ 35 250)
ფართობი47 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 50.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
107 217 GEL
( $ 37 875)
ფართობი50.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 51.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
108 703 GEL
( $ 38 400)
ფართობი51.2 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 52.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 463 GEL
( $ 39 375)
ფართობი52.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 52.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 675 GEL
( $ 39 450)
ფართობი52.6 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 52.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
111 888 GEL
( $ 39 525)
ფართობი52.7 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 52.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
112 100 GEL
( $ 39 600)
ფართობი52.8 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 54.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
115 922 GEL
( $ 40 950)
ფართობი54.6 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 55.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
117 195 GEL
( $ 41 400)
ფართობი55.2 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 56.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
119 106 GEL
( $ 42 075)
ფართობი56.1 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 57.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
122 716 GEL
( $ 43 350)
ფართობი57.8 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 59.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
126 325 GEL
( $ 44 625)
ფართობი59.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 60.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
128 023 GEL
( $ 45 225)
ფართობი60.3 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 60.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
128 236 GEL
( $ 45 300)
ფართობი60.4 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 61 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
129 510 GEL
( $ 45 750)
ფართობი61 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 61.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
130 359 GEL
( $ 46 050)
ფართობი61.4 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 61.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
130 571 GEL
( $ 46 125)
ფართობი61.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 67.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 159 GEL
( $ 50 925)
ფართობი67.9 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 68.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 584 GEL
( $ 51 075)
ფართობი68.1 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 69.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
147 556 GEL
( $ 52 125)
ფართობი69.5 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 70.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
149 679 GEL
( $ 52 875)
ფართობი70.5 2

2 ოთახიანი

ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 56.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
120 592 GEL
( $ 42 600)
ფართობი56.8 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 57 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
121 017 GEL
( $ 42 750)
ფართობი57 2

3 ოთახიანი

ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 89.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
189 169 GEL
( $ 66 825)
ფართობი89.1 2
ოლდ სთრით, ბათუმი-ში 101 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
214 434 GEL
( $ 75 750)
ფართობი101 2