ყველა გეგმარება Orbi Beach Tower-ში

ბინა-სტუდიო

Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 28 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 28 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 28 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 31 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 32 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 33 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი33 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 38 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი38 2

1 ოთახიანი

Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი50 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 58 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58 2

2 ოთახიანი

Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 60 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 60 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60 2
Orbi Beach Tower, ბათუმი-ში 70 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი70 2