ყველა გეგმარება პალმის ბინები-ში

26 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

პალმის ბინები, ბათუმი-ში 147.11 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი147.11 2
პალმის ბინები, ბათუმი-ში 148.99 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი148.99 2

2 ოთახიანი

პალმის ბინები, ბათუმი-ში 136.05 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი136.05 2
პალმის ბინები, ბათუმი-ში 154.95 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი154.95 2
პალმის ბინები, ბათუმი-ში 173.07 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი173.07 2
პალმის ბინები, ბათუმი-ში 189.73 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი189.73 2
პალმის ბინები, ბათუმი-ში 202.63 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი202.63 2
პალმის ბინები, ბათუმი-ში 203.69 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი203.69 2
პალმის ბინები, ბათუმი-ში 317.82 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი317.82 2

3 ოთახიანი

პალმის ბინები, ბათუმი-ში 219.86 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი219.86 2

თავისუფალი დაგეგმარება

პალმის ბინები, ბათუმი-ში 195.61 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი195.61 2

პენტჰაუსი

პალმის ბინები, ბათუმი-ში 381.75 პენტჰაუსი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი381.75 2