ყველა გეგმარება House on Kavtaradze 58a-60-ში

8 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა
ბინების შერჩევა ონლაინ
New
დეველოპერისგან შევიტყვეთ თუ რა ბინებია ხელმისაწვდომი, და განვათავსეთ ისინი შენობების სქემაზე საცხოვრებელი კომპლექსი House on Kavtaradze 58a-60.

ბინა-სტუდიო

House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 34.19 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.19 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 34.21 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.21 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 34.44 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.44 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 36.94 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი36.94 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 37.24 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი37.24 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 64.64 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.64 2

2 ოთახიანი

House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 57.99 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი57.99 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 58.01 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი58.01 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 59.86 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი59.86 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 60.03 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.03 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 60.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.1 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 60.18 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.18 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 60.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.2 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 60.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.2 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 60.35 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.35 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 60.48 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.48 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 60.58 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.58 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 60.74 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.74 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 62.79 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62.79 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 63.01 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.01 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 64.86 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.86 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 64.96 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი64.96 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 65.49 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.49 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 66.34 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.34 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 66.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.5 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 66.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი66.8 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 69.92 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი69.92 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 75.48 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი75.48 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 76.36 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.36 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 79.88 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი79.88 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 80.92 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი80.92 2

3 ოთახიანი

House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 65.19 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.19 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 65.46 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი65.46 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 97.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.2 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 97.53 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი97.53 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 102.56 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.56 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 102.56 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.56 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 102.62 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.62 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 102.69 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.69 2
House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 102.82 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი102.82 2

4 ოთახიანი

House on Kavtaradze 58a-60, თბილისი-ში 213.48 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი213.48 2