ყველა გეგმარება ორბი რეზიდენსი-ში

ბინა-სტუდიო

ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 22.16 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი22.16 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 22.27 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი22.27 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 22.78 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი22.78 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 23.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი23.3 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 25.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი25.96 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 27.02 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი27.02 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 27.56 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი27.56 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 27.96 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი27.96 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 28.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.15 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 28.15 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.15 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 28.16 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.16 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 28.61 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.61 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 28.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი28.76 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 29.14 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.14 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 29.61 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.61 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 29.79 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.79 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 29.93 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი29.93 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 30.88 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი30.88 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 31.07 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი31.07 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 32.36 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.36 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 32.97 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი32.97 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 33.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი33.2 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 34.09 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.09 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 34.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.3 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 34.69 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.69 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 34.76 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი34.76 2

1 ოთახიანი

ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 39.48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი39.48 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 40.38 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.38 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 40.42 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი40.42 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 42.29 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი42.29 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 43.25 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი43.25 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 46.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი46.1 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 47.31 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.31 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 47.66 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი47.66 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 51.37 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი51.37 2
ორბი რეზიდენსი, ბათუმი-ში 63.49 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი63.49 2