ყველა გეგმარება საცხოვრებელი სახლი რუმი-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 32.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი32.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 37.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი37.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 38.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი38.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 41 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი41 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 41 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი41 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 44.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 49.2 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 49.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 49.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 49.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 49.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 68.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი68.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
საცხოვრებელი სახლი რუმი, ბათუმი-ში 72.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია