ყველა გეგმარება House on Nutsubidze 5a-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 40 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი40 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 40 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი40 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 41.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი41.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 44.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი44.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 46.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი46.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 51.7 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი51.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 53.1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი53.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 57.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 55.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 55.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი55.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 64.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი64.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 72 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 73.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი73.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 74.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი74.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 74.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი74.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 81.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი81.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 93.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი93.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 93.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი93.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 94.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი94.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 90.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი90.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 107.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი107.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია

4 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 124.4 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი124.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 132.9 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი132.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 137.6 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი137.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია

5 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Nutsubidze 5a, თბილისი-ში 126.5 5 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი126.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია