ყველა გეგმარება სანრაიზი-ში

ბინა-სტუდიო

გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 22.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი22.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 23.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი23.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 24.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი24.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 24.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი24.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 24.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი24.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 24.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი24.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 24.7 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი24.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 25.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი25.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 25.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი25.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 25.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი25.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 25.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი25.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 25.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი25.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 26.6 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი26.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 26.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი26.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 27.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი27.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 27.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი27.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 27.8 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი27.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 28.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი28.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 28.4 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი28.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 28.9 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი28.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 29.3 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი29.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 30 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი30 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 33.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი33.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 33.5 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი33.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 34.1 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი34.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 35 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი35 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 38 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი38 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 40 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი40 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 41.2 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი41.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 42 ბინა-სტუდიო გეგმარება
ფართობი42 2
ყველა ბინა გაყიდულია

1 ოთახიანი

გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 41.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი41.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 43.4 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 43.6 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი43.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 50 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 50.3 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი50.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 66.8 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
სანრაიზი, ბათუმი-ში 74.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი74.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია