ყველა გეგმარება House on Shroshi 2-ში

3 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Shroshi 2, თბილისი-ში 121.7 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი121.7 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Shroshi 2, თბილისი-ში 270 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი270 2
ყველა ბინა გაყიდულია

4 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Shroshi 2, თბილისი-ში 138.5 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი138.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Shroshi 2, თბილისი-ში 205.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი205.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია