ყველა გეგმარება House on Davari 13-ში

9–ვე გაყიდული დაგეგმარების ჩვენება

1 ოთახიანი

House on Davari 13, თბილისი-ში 60.5 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი60.5 2
House on Davari 13, თბილისი-ში 62 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი62 2

2 ოთახიანი

House on Davari 13, თბილისი-ში 72 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი72 2
House on Davari 13, თბილისი-ში 76.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
ფასი ზუსტდება
ფართობი76.7 2