ამჟამად ამ საცხოვრებელი კომპლექსის დაგეგმარებები სანახავად მიუწვდომელია

ყველა გეგმარება House on Tbel-Abuseridze 57-ში

1 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 1 1 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი1 2
ყველა ბინა გაყიდულია

2 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 47 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი47 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 49.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი49.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 57.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი57.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 60.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი60.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 60.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი60.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 60.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი60.4 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 61.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი61.9 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 63.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი63.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 64.3 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი64.3 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 66.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი66.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 67.5 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი67.5 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 72.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.2 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 72.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 72.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 72.6 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.6 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 72.8 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი72.8 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 73.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი73.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია

3 ოთახიანი

გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 95.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი95.1 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 111 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი111 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 111 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი111 2
ყველა ბინა გაყიდულია
გაყიდულია
House on Tbel-Abuseridze 57, ბათუმი-ში 111 3 ოთახიანი გეგმარება
ფართობი111 2
ყველა ბინა გაყიდულია