ყველა გეგმარება House on Tabidze 74-ში

3 გაყიდული დაგეგმარების ნახვა

1 ოთახიანი

House on Tabidze 74, თბილისი-ში 44.48 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
204 151 GEL
$62 272
ფართობი44.48 2
House on Tabidze 74, თბილისი-ში 51.74 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
237 473 GEL
$72 436
ფართობი51.74 2
House on Tabidze 74, თბილისი-ში 86.26 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
395 911 GEL
$120 764
ფართობი86.26 2

2 ოთახიანი

House on Tabidze 74, თბილისი-ში 58.08 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
266 572 GEL
$81 312
ფართობი58.08 2
House on Tabidze 74, თბილისი-ში 63.82 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
292 917 GEL
$89 348
ფართობი63.82 2
House on Tabidze 74, თბილისი-ში 70.93 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
325 550 GEL
$99 302
ფართობი70.93 2
House on Tabidze 74, თბილისი-ში 78.66 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
361 029 GEL
$110 124
ფართობი78.66 2
House on Tabidze 74, თბილისი-ში 95.86 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
439 973 GEL
$134 204
ფართობი95.86 2
House on Tabidze 74, თბილისი-ში 100.95 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
463 334 GEL
$141 330
ფართობი100.95 2

3 ოთახიანი

House on Tabidze 74, თბილისი-ში 83.76 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
384 437 GEL
$117 264
ფართობი83.76 2
House on Tabidze 74, თბილისი-ში 88.48 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
406 100 GEL
$123 872
ფართობი88.48 2
House on Tabidze 74, თბილისი-ში 104 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
477 333 GEL
$145 600
ფართობი104 2
House on Tabidze 74, თბილისი-ში 114.19 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
524 103 GEL
$159 866
ფართობი114.19 2
House on Tabidze 74, თბილისი-ში 115.42 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
529 748 GEL
$161 588
ფართობი115.42 2

6 ოთახიანი

House on Tabidze 74, თბილისი-ში 177.54 6 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
814 863 GEL
$248 556
ფართობი177.54 2