ყველა გეგმარება რეტრო დადიანი-ში

1 ოთახიანი

რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 41.9 1 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
94 412 GEL
( $ 32 263)
ფართობი41.9 2

2 ოთახიანი

რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 41.7 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
93 961 GEL
( $ 32 109)
ფართობი41.7 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 47.1 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
106 129 GEL
( $ 36 267)
ფართობი47.1 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 48.4 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
109 058 GEL
( $ 37 268)
ფართობი48.4 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 66.2 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
149 166 GEL
( $ 50 974)
ფართობი66.2 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 80.9 2 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
182 289 GEL
( $ 62 293)
ფართობი80.9 2

3 ოთახიანი

რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 53.2 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
119 874 GEL
( $ 40 964)
ფართობი53.2 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 58.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
130 915 GEL
( $ 44 737)
ფართობი58.1 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 60.9 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
137 224 GEL
( $ 46 893)
ფართობი60.9 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 64.1 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
144 434 GEL
( $ 49 357)
ფართობი64.1 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 64.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
145 561 GEL
( $ 49 742)
ფართობი64.6 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 66.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
149 392 GEL
( $ 51 051)
ფართობი66.3 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 67.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
152 771 GEL
( $ 52 206)
ფართობი67.8 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 69.6 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
156 827 GEL
( $ 53 592)
ფართობი69.6 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 70.4 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
158 630 GEL
( $ 54 208)
ფართობი70.4 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 71.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
160 658 GEL
( $ 54 901)
ფართობი71.3 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 73.3 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
165 164 GEL
( $ 56 441)
ფართობი73.3 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 81.8 3 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
184 317 GEL
( $ 62 986)
ფართობი81.8 2

4 ოთახიანი

რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 87 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
196 034 GEL
( $ 66 990)
ფართობი87 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 88.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
198 738 GEL
( $ 67 914)
ფართობი88.2 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 94.2 4 ოთახიანი გეგმარება
ფასი
212 258 GEL
( $ 72 534)
ფართობი94.2 2

თავისუფალი დაგეგმარება

რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 182.1 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
410 321 GEL
( $ 140 217)
ფართობი182.1 2
რეტრო დადიანი, თბილისი-ში 204.8 თავისუფალი დაგეგმარება გეგმარება
ფასი
461 470 GEL
( $ 157 696)
ფართობი204.8 2